Ouders


Heeft u zorgen over uw kind?
Uw kind kan even niet lekker in zijn of haar vel zitten.
Dit kunt u bijvoorbeeld merken aan: slecht eten of slapen, onzekerheid, problemen met sociale vaardigheden, concentratieproblemen, moeite met weerbaarheid, gedragsproblemen, leerproblemen, negatief zelfbeeld.

 

Heeft u het gevoel vast te lopen?
Het opgroeien van uw kind verloopt in verschillende fases. Niet alleen voor uw kind uitdagende perioden, maar voor u ook! Elke fase binnen hun ontwikkeling vraagt weer andere aandacht en manier van begeleiding/ondersteuning van u als ouder. Hierbij loopt u soms tegen obstakels aan waarbij u als ouder, met uw beste bedoelingen, met de handen in het haar kunt komen te zitten.
U loopt (even) vast.

 

Kunt u wel wat steun gebruiken?
Als kinderjeugdcoach ondersteun ik uw kind graag wanneer u zorgen heeft.
Alhoewel uw kind centraal staat, betrek ik u natuurlijk ook binnen het coaching traject.
U en uw kind zijn immers onlosmakelijk verbonden!

 

Op die momenten dat onze kinderen onze hand loslaten om een volgende stap in hun ontwikkeling te nemen,
laten wij ze ‘los’ zonder helemaal los te laten.

We blijven met open hand terzijde staan, zodat ze altijd terug kunnen grijpen wanneer ze dat -even- nodig hebben.

-Stella-

 

✩ Werkwijze

Kennismaking/aanmelding
Stella KinderJeugdCoach begint met een kennismakingsgesprek van ongeveer 15 min.. Dit kan telefonisch, maar ook via Contact. Dit is geheel gratis en vrijblijvend.
In dit gesprek bespreken we samen de rede van uw bezorgdheid en komen we er samen achter of ik uw kind kan helpen.
Als we besluiten een traject te starten, start de aanmelding. De aanmelding begint met het invullen van het intakeformulier die ik u zal toesturen via de mail. Deze vult u in en stuurt het terug via de mail. Na ontvangst van het formulier neem ik per mail of telefonisch contact met u op voor een afspraak.

 

Intakegesprek
We bespreken uitgebreid de rede van aanmelding en we nemen samen het ingevulde intakeformulier door. Hiermee beoog ik een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen van uw kind en de hulpvraag van u als ouder zal hiermee duidelijker naar voren komen.

 

Coaching sessies
De eerste sessie die ik met uw kind heb heeft als eerste doel dat uw kind zich prettig en veilig mag gaan voelen. Op ontspannen, respectvolle wijze ga ik in gesprek met uw kind, zo hoop ik samen met uw kind zijn of haar hulpvraag te ontdekken. De hulpvraag van uw kind kan overigens heel anders zijn dan uw hulpvraag.
De sessies stem ik af op de mogelijkheden, interesses en kwaliteiten van uw kind.

Werkvormen en methoden die ik o.a. gebruik:
Tekenen/spel/kaarten
Ontspanningsoefeningen
Rollenspel
Methode Kids Skills
Methode Mission Possible
Rationeel Emotieve Theorie
Narratieve benadering

 

Afronding
Na ongeveer 4 sessies (Soms kunnen 1 of 2 sessies ook voldoende zijn) ontvang ik u graag voor een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn.Tijdens het oudergesprek bespreken we de vorderingen van uw kind.
Tussentijds zal ik u als ouder(s) ook betrekken bij de ontwikkelingen die uw kind maakt.
Wanneer u kind zich weer fijn voelt en controle heeft op zijn of haar gedrag, ronden we het traject af.

 

Welkom
Mocht u alleen behoefte hebben aan een gesprek met mij, dan is dit ook mogelijk. Een luisterend oor kan misschien al veel voor u betekenen. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt.

Neem met een gerust hart ‘met alles wat u delen wilt’ Contact  met mij op. Welkom!