Wat is Stella KinderJeugdCoach?


Het coachen van kinderen en jongeren onderscheidt zich van het coachen van volwassenen, omdat naast het vergroten van vertrouwen in aanwezige kennis, vaardigheden en talenten, waar nodig ook nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.
In de praktijk betekend dit, dat ik kinderen en jongeren waar nodig nieuwe vaardigheden aanleer, waarbij ik uitga van de ‘al’ aanwezige vaardigheden, en veel aandacht besteed aan het vergroten van het vertrouwen in deze vaardigheden.

Kinderen van 6 tot 12 jaar werken van nature graag mee, omdat ze in de meeste gevallen vanuit zichzelf geneigd zijn tot positief gedrag en goed reageren op complimentjes en positieve gedachten. Voor jongeren van 12 tot 19 jaar, die in hun leven vaker geconfronteerd zijn met gevoelens van teleurstelling en soms gewend zijn geraakt aan een negatieve benadering, wil dit nog weleens anders zijn.

De persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren is een spontaan verlopend, natuurlijk proces. Soms zie je dat kinderen / jongeren vastlopen en bijvoorbeeld gedrag vertonen waar de omgeving , maar ook het kind / jongere zelf, vaak geen raad mee weet.
Ik ondersteun hen op een gebalanceerde manier met het ontwikkelingsproces waarin zij zich bevinden. Daarbij houd ik rekening met de belastbaarheid en met kenmerken die bij bepaalde ontwikkelingsfasen horen. Zoals; moeilijk onderscheid kunnen maken tussen fantasie en realiteit of het zichzelf aanpraten van angsten als een manier om gedrag te reguleren. Kinderen en jongeren hebben een natuurlijke aangeboren drang om zich te ontwikkelen. Als coach sluit ik aan bij die natuurlijke drang.

Kinderen en jongeren zijn expert over zichzelf!
Ieder kind of jongere is uniek en ontwikkelt zich net even anders dan zijn leeftijdgenootjes. Een ieder heeft unieke ervaringen en een unieke kijk op de wereld. Als coach ben ik nooit expert. Zij zijn expert over zichzelf!

Kinderen en jongeren zijn niet gewend om expert te mogen zijn over zichzelf. Ze zijn er meestal op gericht om het voor volwassenen ‘goed te doen’. Volwassen pretenderen immers ‘het beste’ te weten wat goed voor hen is en kinderen en jongeren willen en voelen zich vaak verplicht hieraan te voldoen. Mijn coaching is erop gericht om hen te laten ervaren dat ze op hun eigen vaardigheden mogen vertrouwen. Ze moeten soms nog enkele vaardigheden leren of kennis verwerven, maar de capaciteiten zijn al aanwezig. Zo biedt ik leerervaringen aan waarbij zij zelf mogen ontdekken en ervaren wat beter werkt (in plaats van alleen te horen hoe het moet). Uiteindelijk een eigen verworven ‘succes’ ervaring die ze hun leven lang kunnen inzetten.

 

Met het vertrouwen van een ander in jou, groeit het vertrouwen in jezelf.

Met het vertrouwen in jezelf, groeit het vertrouwen in de ander.

-Stella-

Stella KinderJeugdCoach biedt een laagdrempelig, kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen, jongeren en ouders die ergens tegenaan lopen op welk gebied dan ook.